Olen erikoistunut lastensuojelua koskevaan tutkimukseen. Tutkimuksen pontimena on uskomus siihen, että tiedolla voidaan korjata maailmaa parempaan suuntaan. Artikkelit ovat myös näytteenä siitä tiedosta, mitä kasvatustieteellisellä osaamisella voidaan tuottaa. 

Toward normality on englanninkielinen tiivistelmä gradututkimuksestani, joka käsitteli lastensuojelunuorten koulukokemuksia. Se  tutkii ilmiöpohjaisen menetelmän kautta niitä tuntoja, joita lastensuojelunuoret kohtaavat koulussa 

Unworthy Guardians on tieteellinen artikkeli, joka julkaistiin osana kansainvälistä WIS - konferenssia vuonna 2018. Se tutkii lastensuojelussa käytetyn kirjaamisjärjestelmän eettisiä ongelmakohtia.